≡ Menu

Što je to franšiza? – najbolji opis franšiznog poslovanja

U prvom mjesecu 2010 godine bio sam na treningu u West Palm Beachu gdje je sjedište United Franchise Group  na kojem je tema bila master franšiza a drugi dio treninga je bio na franšiznom sajmu u Miamiu. Sajam je bio impresivan s mnoštvo izlagača i posjetitelja. U sklopu sajma organizirana su mnoga predavanja koja su se paralelno održavala u mnogim dvoranama velikog kompleksa na Miami Beachu. Pokupio sam krcato materijala i jučer sam uzeo jednu knjigu koji je izdala IFA i u toj sam knjizi našao jednu interesantnu definiciju franšize koja nije suhoparna i najbolje, u relativno malo rečenica, opisuje sve što trebate znati o franšiznim sistemima i franšizama uopće:

Franšiza je način poslovanja. To je način marketinga proizvoda i / ili usluge koja je usvojena i koristi u raznim industrijama i poduzećima.
Kada čujete riječ “franšiza” vjerojatno mislite na restorane brze hrane poput McDonalds, Burger King i Wendy’s. Ali postoji mnogo više vrsta franšize. Jedan od svakih sedam dolara amerikanac potroši za robe i usluge u franšiznom vlasništvu. Kuće i stanovi se kupuju i prodaju putem franšiznih agencija za nekretnine. Te iste kuće se može očistiti, obojiti i obložiti podove preko franšiznih firmi. Automobili se mogu kupiti, ugraditi dodatne uređaje, oslikati ih reklamama i oprati preko franšiznih firmi. Možete se ošišati, napraviti frizuru, očistiti odjeću, pobrinuti se za kućne ljubimce – sve preko franšiznog poslovanja. Možete putovati iz vašeg grada u drugi dio svijeta kroz franšizne tvrtke.
Riječ “franšiza” doslovno znači biti slobodan na način da franšize nude ljudima slobodu da posjeduju, upravljaju i usmjeravaju svoje vlastite biznise . Međutim, kao i sa svakom slobodom, postoji i odgovornost i obveza-koja je obično opisana u franšiznom ugovoru. Davatelj franšize ili franšizor, je onaj koji posjeduje prava na ime ili zaštitni znak tvrtke. Franšizer je onaj koji kupuje pravo na korištenje žiga i sustava poslovnog sustava.

Postoje dvije različite vrste franšiznih ugovora:
• Proizvod način distribucije u kojoj prodavač do neke mjere, ali ne u potpunosti, identificirali s proizvođač / dobavljač

  • Poslovni format koncesije u kojem postoji gotovo potpuna (ali ne potpuna)  identifikacija franšizera s brendom davatelja franšize.
  • Poslovni format franšize u kojem se franšizer u potpunosti identificira s brendom davatelja franšize. Nudi se ne samo zaštitni znak i logotip, već kompletan sustav poslovanja. Doista, riječ “sustav” je ključni koncept za franšizno poslovanje. Franšizer dobiva pomoć u odabiru lokacije za poslovanje, obuke ili treninga, pripremanja tlocrta, opreme i ostalog potrebnog za početak rada na lokaciji, reklame, način nabave robe potrebne za poslovanje. Za te usluge franšize plaća unaprijed jednokratnu franšiznu naknadu i mjesečni royalty (također naknada u fiksnom iznosu ili u postotku od prometa koji počinje od 6%) koji omogućava davatelju franšize da pruža obuku, istraživanje i razvoj, i podršku za cijelu franšiznu operaciju.

Ukratko, franšizer kupuje tuđe znanje, iskustvo i način poslovanja.

{ 0 comments… add one }