≡ Menu

Želite li još nešto?

Želite li još nešto? Je li to sve? To su najčešća pitanja koja ćete čuti kada prodavač u fast foodu ili pekari vjeruje da ste uzeli sve što ste htjeli. Vlasnici biznisa uglavnom vjeruju da je to OK i možda i potiču prodavače da upravo na takav način komuniciraju s gostima. Je li to ispravno? Može li to bolje? Rijetko odem na pazar kupiti povrće ali kad dođem žene koje rade na štandovima na drugi način zaključuju prodaju. Uglavno ne pitaju pitanja s početka teksta nego pitaju npr. “hoćete li mlade kapulice? Imam domaćih kumpira, super su vam. Hoćete li domaće salate? “. Rade sugestivnu prodaju na sličan način na koji McDonald’s uči radnike da rade prodaju. Jasno je da neće baš svako reći “super, dajte mi domaće salate” ali dobar dio ponuđenih hoće, dok će gotovo svi na pitanje “je li to sve?” odgovoriti da im ne treba više ništa.  Dođite jednom u McDonald’s i pažljivo pratite što vam govori osoba koja radi iza pulta. Trenirani su da se nasmješe i da vas pozdrave, da uzmu narudžbu. Ako naručite hamburger, pokušati će vam prodati i kolu, na kojoj je najveća zarada, ako pristanete i na kolu pokušati će vam prodati veliki menu. Ako tražite samo kolu, pokušati će vam prodati veliku na način da vas se pita “velika, srednja ili mala”.  Čovjeku u uhu ostane “velika” jer je prva izgovorena pa to najčešće i ponovi. Umjesto “je li to sve?” ponuditi će vam desert ili nešto slično.

Ako imate sličan biznis pokušajte primjeniti ovaj savjet i podjelite iskustva s ostalima na ovom blogu. Da bi stvorili naviku potrebno je ovo ponavljati barem sedam dana. Velike komapnije šalju par puta “tajanstvenog kupca” koji zna što treba gledati i pismeno o tome izvjesti naručitelja. Vi ne morate trošiti novac na to. Možete nekog poznatog zamoliti da napravi za vas ono što bi napravio i tajanstveni kupac s tim da mu ukažete na što treba obratiti pažnju.  Ako imate više zaposlenih u različitim smjenama napravite neki sistem praćenja razultata i nagradite oni koji ostvare najbolje rezultate. Vjerujte da će vam se višestruko isplatiti.

{ 0 comments… add one }